ช่างสามคน

ณ.หมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง ชาวบ้านต่างต้องการสร้างหมู่บ้านให้ทันสมัยสวยงาม

ชาวบ้านจึงต่างพากันไปปรึกษานายช่าง
นายช่างคนแรกกล่าว “เราสร้างหมู่บ้านด้วยอิฐสิ
เพราะไม่มีอะไรดีกว่าอิฐอีกแล้ว”

ชาวบ้านพากันไปหานายช่างคนที่สอง
นายช่างคนที่สองกล่าว “เราสร้างหมู่บ้านด้วยไม้สิ
เพราะไม่มีอะไรดีกว่าไม้อีกแล้ว”

ชาวบ้านพากันไปหานายช่างคนที่สาม
นายช่างคนที่สามกล่าว “เราสร้างหมู่บ้านด้วยดินสิ
เพราะไม่มีอะไรดีกว่าดินอีกแล้ว”

แล้วสิ่งใดดีที่สุดกันแน่ เพราะทุกคนต่างว่าตนเองดีที่สุด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนเองดีที่สุด