ล่อผู้โง่เขลา

ล่อตัวหนึ่งคิดว่าตนมีเรี่ยวแรงมากมาย จึงเดินทางไปทั่วหุบเขาพร้อมกล่าวว่าพ่อของข้าต้องเป็นม้าผู้แข็งแรงและปราดเปรียวจึงมีข้าที่เข้มแข็งเป็นลูก
ผ่านไปหลายวันหลังจากเดินทางมาไกล มันเหน็ดเหนื่อยและหมดแรงจึงกล่าวว่า พ่อข้าคงเป็นเพียงลาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้โอ้อวดย่อมโง่เขลา