นกยูงกับนกกระเรียน

นกยูงตัวหนึ่งด้วยความผยอง มันร้องบอกนกกระเรียนถึงความงามของขนของมัน
นกกระเรียนร้องตอบ ถึงข้าไม่มีขนที่สวยงดงามเท่าเจ้า แต่ข้าสามารถบินสูงถึงหมู่ดาว
ส่งเสียงถึงสวรรค์ ขณะที่เจ้าทำได้เพียงเดินอยู่บนดิน ราวไก่บ้านธรรมดา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขนที่งดงามไม่ได้ทำให้เป็นนกที่สูงค่า