นกนางแอ่นกับอีกา

นกนางแอ่นกับอีกาถกเถียงกันว่าขนของใครดีกว่าใคร
อีกากล่าวปิดการโต้เถียงว่า ขนของเจ้างดงามในตอนฤดูใบไม้ผลิ ส่วนขนของข้านั้นช่วยให้ข้าอบอุ่นตอนฤดูหนาว
กล่าวเสร็จนกทั้งสองก็บินจากกันไป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คุณประโยชน์ของคนอยู่ที่สถานการณ์