คนเลี้ยงม้า

คนเลี้ยงม้าคนหนึ่งทั้งวันใช้เวลาแปรงขนม้าและให้อาหารม้าของตน
วันหนึ่งด้วยความโลภเขาเอาอาหารม้าไปขายเพื่อกำไรเล็กน้อย
ม้าของเขาตำหนิ และบ่นว่า ถ้าเจ้าอยากให้ขนข้าสวยงาม เจ้าต้องให้อาหารข้ากินอย่างพอเพียง
ไม่ใช่เพียงแปรงขนข้า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้กำไรน้อยนิดอาจเสียผลประโยชน์มากกว่า