กบเลือกนาย

เหล่ากบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างผาสุข วันหนึ่งพวกมันต้องการผู้มาเป็นราชาของพวกตน
จึงร้องขอต่อเทวดา เทวดาส่งท่อนซุงลงมาให้ เหล่ากบเห็นท่อนซุงไม่กระดิก ไม่ปกครองพวกตน
จึงร้องขอเทวดาอีกครั้ง เทวดาส่งปลาไหลมาให้อีกครั้ง เมื่อกบเห็นปลาไหลว่ายน้ำไม่ทำอะไร
จึงร้องขอต่อเทวดาอีกครั้ง เทวดารำคาญจึงส่ง นกกระสาลงมาเป็นราชาให้พวกกบ
นกกระสาลงมา และกินกบทีละตัว ทีละตัว จนวันหนึ่งกบหายหมดไปจากสระน้ำนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าดิ้นรนเมื่อตนอยู่ดีอยู่แล้ว