เด็กชายกับเหยือกผลไม้

เด็กชายคนหนึ่งล้วงมือเข้าไปในเหยือกเก็บผลไม้ เขากำเอาผลไม้จนล้นมือ พลันเมื่อเขาจะเอามือออกจากเหยือกผลไม้

มือของเขาติดที่คอเหยือกนั้น  เด็กชายร้องไห้และเสียใจ

คนเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงร้องบอก “จงกำเอาผลไม้เพียงครึ่งเดียว แล้วเจ้าจะเอามือออกจากเหยือกผลไม้ได้”

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าโลภมากในทีเดียว