เด็กชายกับต้นตำแย

เด็กชายคนหนึ่งออกไปเก็บต้นตำแยให้แม่ เขาลูบต้นตำแยก่อนดึง หนามเล็กๆบนต้นตำแยจึงทิ่มเขา เขาวิ่งไปหาแม่ บอกกับแม่ว่า แม่ครับผมค่อยๆลูบต้นตำแยและโดนหนามมันทิ่มมือ
แม่จึงบอกลูกว่า เพราะเจ้าไม่ตั้งใจเก็บมันอย่างเต็มที่จึงโดนหนามมันทิ่มเอา คราวหลังจงเก็บมันอย่างตั้งใจแล้วจะไม่โดนมันทิ่มอีก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำอะไรจงทำอย่างเต็มความสามารถที่สุด