ลา สุนัขจิ้งจอก และสิงห์โต

ลากับสุนัขจิ้งจอกสัญญากันว่าจะช่วยกันป้องกันตนจากการเป็นอาหารสิงหืโต  เมื่อสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าไปเจอสิงห์โต ด้วยความกลัว

จึงบอกสิงห์โตว่าตนจะนำลามาให้เป็นอาหาร หากสิงห์โตไว้ชีวิต สิงห์โตรับปาก

สุนัขจิ้งจอกจึงหลอกลาให้มาตกลงบนหลุมเพื่อเป็นอาหารสิงห์โต

เมื่อสิงห์โตเห็นว่าลาตกเป็นอาหารของตนแน่แล้ว ด้วยความโลภ สิงห์โตจึงตะครุบสุนัขจิ้งจอกเป็นอาหารก่อน ที่จะกินลาเป็นอาหารในภายหลัง

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  อย่าไว้ใจศัตรูของท่าน