แม่ปูกับลูกปู

แม่ปูตัวหนึ่งเดินบนหาดทรายขาวสะอาดกับลูกของมัน ลูกปูเดินเฉเป็นทางยาวบนผืนทราย
แม่ปูถามลูกของมัน ลูกเอ๋ยทำไมเจ้าถึงเดินเฉเช่นนั้น เดินตรงๆไม่ได้หรือ
แม่เดินให้ผมดูหน่อยสิครบ ผมจะได้รู้ว่าต้องเดินอย่างไร ลูกปูตอบแม่ของมัน
แม่ปูได้ยินเช่นนั้นจึงออกเดินเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ลูกของมัน
มันเดินเฉเหมือนลูกของมัน เจ้าลูกปูเห็นเช่นนั้นก็เดินตามไปบนผืนทรายเช่นเดิม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน