นกอินทรีกับลูกธนู

นกอินทรีตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่โขดหิน มันจ้องมองกระต่ายป่า หวังว่าจะกินมันเป็นอาหาร
นักธนูผ่านมาเห็น เขาเล็งลูกศรไปที่เจ้านกอินทรีตัวนั้น เมื่อเขาปล่อยคันศร
ลูกศรพุ่งตรงปักที่หัวใจของนกอินทรี นกอินทรีที่กำลังจะตาย หันมามองลูกศร
มันโอดครวญด้วยความเจ็บปวด เมื่อมันเห็นท้ายลูกศรเป็นขนนกอินทรี
ข้าต้องมาตายด้วยลูกศรที่ทำจากขนของพวกข้าหรือนี่

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักตายเพราะพวกของตน