แมวกับหนู

แมวตัวหนึ่งมันพบเส้นทางที่หนูออกหากิน มันจึงจับหนูกินทีละตัวๆ
วันหนึ่งหนูที่เหลือต่างกลัว มันพากับหลบในรู
แมวหาอาหารไม่ได้ จึงคิดหาทางหลอกหนู
มันแกล้งตายอยู้หน้ารูหนู หนูตัวหนึ่งออกมา
อุทานว่า โอ้ถึงแม้เจ้าจะกลายเป็นถุงอาหาร พวกเราก็ไม่เข้าใกล้เจ้าหรอก


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
คนไม่ดีย่อมเป็นที่ระแวงของคนอื่น