เด็กน้อยอาบน้ำ

เด็กชายคนหนึ่งกำลังอาบน้ำ เขาผลัดตกน้ำกำลังจะจมน้ำ มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมา
เขาร้องขอความช่วยเหลือ แต่ชายคนนั้นกับตำหนิว่าเด็กชายประมาทจึงตกลงในแม่น้ำ
เด็กน้อยร้อง หากจะตำหนิข้า โปรดจงช่วยข้าขึ้นจากน้ำก่อนเถิดท่าน มิฉะนั้นข้าคงไม่ได้
ทำตามท่านเสนอแนะ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คำเสนอแนะไม่มีประโยชน์หากไม่ยื่นความช่วยเหลือ