เกี่ยวกับเรา

นิทานอีสปออนไลน์แปลนิทานอีสปจากหนังสือของสาธุคุณ George Fyler Townsend ในหนังสือ Three Hundred Aesop’s Fables ฉบับปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติทั่วโลก เพื่อให้เยาวชนของไทยสามารถเข้าถึงงานวรรณกรรมซึ่งถือว่ามีค่าอันหนึ่งของโลก

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับคุณค่าทางวรรณกรรม และความสนุกเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน